Budapest XX. Kerületi
(061) 285-3420 Budapesti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Telefonszáma
lajthazene[KUKAC]gmail[PONT]com Budapesti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Email címe
010503020607080910

Zeneiskola Videó Archívum

Bemutatkozó film (2000)Bemutatkozó film (2001)Alkotóműhely Shakespeare nyomában
 

Multimédiás előadások

Multimédiás előadások

 

Minősítési oklevél

 

 

Főoldal | Névadónkról, Lajtha Lászlóról

Lajtha Lászlóról

Iskolánk névadójáról, Lajtha Lászlóról

(1892. június 30. Budapest – 1963. február 16. Budapest)

Ki volt Lajtha László?

Lajtha László

 • Származása szerint egy jómódú budapesti polgárcsalád elsőszülöttjeként látta meg a napvilágot. Édesapja bőrgyár tulajdonos és lapszerkesztő volt. Szülei amatőr módon zenéltek: édesapja hegedült, karmesterséggel és zeneszerzéssel próbálkozott; erdélyi származású édesanyja pedig, énekelt és zongorázott.
 • Végzettsége szerint zeneszerző, zongoraművész, az állam- és jogtudományok doktora. Doktori címével sohasem kérkedett, nem használta.
 • A magyar állam elismerése szerint Kossuth-díjas népzenekutató – tevékenységének többi területét államilag a mellőzöttség jellemezte. Ennek legfőbb oka Lajtha nyílt politikai állásfoglalása volt: nem azonosult a kommunizmus eszméivel, nem volt hajlandó aláírni a Mindszenthy József elleni koholt vádakat – miközben például Kodály Zoltán aláírta azt. Ezután sorra veszítette el pozícióit, állásait; útlevelét 14 évre bevonták. Nem vehetett részt a saját székfoglalóján a Francia Akadémián, nem láthatta külföldön élő fiait és azok családját, nem utazhatott el saját műveinek külföldi bemutatóira, s azokra a rendezvényekre, amelyekre mint előadót, vagy tiszteletbeli résztvevőt meghívták.
 • A magyar zenei életben betöltött szerepe szerint zenepedagógus, hangszertörténész, népzenekutató, karnagy, karmester, egyházzenész, koncertszervező, zenei ismeretterjesztő, a Magyar Rádió zeneigazgatója, a Magyar Néprajzi Múzeum igazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, a budapesti Francia Intézet zenei tanácsadója.
 • A nemzetközi zenei életben betöltött pozíciói: a Népművészet és Néphagyományok Nemzetközi Bizottsága népzene-néptánc osztályának elnöke, a Nemzetközi Népzenei Tanács egyik alapítója, a vezetőség tagja.
 • Az európai zenei élet elitjéhez tartozik: Coolidge-díjas zeneszerző, a Francia Művészeti Akadémia első és eddig egyetlen magyar zeneszerző tagja (1955-ben került be a „halhatatlanok” közé), tudományszervező, kultúrdiplomata – nemzetközi konferenciák, kongresszusok népzene-tudományi előadója
 • Újhumanista – „Ha van valami új abban a szerepben, amelyet a muzsika történetében vállalni szeretnék, akkor ennek jelentősége az, hogy visszavinni a sok »izmus« után a muzsikát a humanizmus területére. Nagy gesztusok, u. n. mélységek nélkül való emberi emberhez, amilyen volt a muzsika Haydn és Mozart kezeiben.(Idézet Lajtha 1954. december 25-én kelt, fiaihoz írt leveléből)
 • Polihisztor – átlátta Európa művészetének történetét az ókortól kezdve, érdeklődött a képzőművészetek, az irodalom, a fizika, a csillagászat iránt – óriási házi könyvtára tanúskodik erről. „A mélyen kulturált polihisztor és humanista típusát testesítette meg.” (Idézet Fábián Lászlótól)
 • Egyetemes gondolkodó, egyetemes művész – „Az igazi nagyság adni is tud, elfogadni is. Egyszerre tud nemzeti és nemzetközi is lenni. Kitágítja a nemzeti művelődés határait, befogadja az általános emberi minden hozzája érkező áramlását, és nem is ismeri a szűk, elzárkózó, nemzetinek csúfolt gyűlölködést.”(Idézet Lajtha László összegyűjtött írásaiból, I. kötet, 280. oldal)

„aki hazája művészetének mutatja meg az igazi honi utat, akinek gyökerei mélyen megkapaszkodnak  a hazai műveltség hagyományaiban, akárhogyan is csak nemzetit akar alkotni – ha igaz ember és igaz művész, ha magasra emelkedő géniusz –, mégis egyetemes jelentőségűt teremt.” (Idézet Lajtha László összegyűjtött írásaiból, I. kötet, 279. oldal)

Az összeállítást Tomasovszki Katalin készítette.
A teljes tanulmány letölthető a Dokumentumok menüpontban.
 

A Lajtha AMI Pedagógiai Programjának céljai

 • Igényes hangszeres, elméleti és képzőművészeti alapképzés nyújtása.
 • A működő amatőr művészeti körök utánpótlásának biztosítása.
 • A kiemelkedő képességű tanulók zene-, valamint képzőművészeti
 • továbbtanulásra való felkészítése (művészeti szakközépiskolák).
 • Széleskörű és színvonalas közművelődési tevékenység kialakítása.

A művészeti területek közös célja

 • Az alkotó munkával járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a
 • harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

Részcélok:

 • A tanulók rendelkezzenek általános esztétikai ismeretekkel.
 • Sajátítsák el a művészi alázatot, szorgalmat, és tiszteljék ezeket az értékeket másokban.
 • A növendékek és a tanárok legyenek résztvevői a helyi kulturális életnek.
 • Közvetítsék a helyi lakosság felé az egyetemes kultúrtörténet értékeit.
 • A helyi speciális művészetoktatás igényeinek kielégítése.
 • A művészeti alkotások befogadására nevelés.

A művészeti területek közös részcéljai

 • Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást.
 • Alakítsa ki az esztétikai érzékenységet.
 • Neveljen a művészetek befogadására, értésére, művelésére.
 • Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi kapcsolatteremtésben, együttműködésben és kommunikációban a toleráns magatartásra.

A művészeti területek közös feladatai:

 • A művészeti képzés ismertesse meg az egyes szakterületek alapvető ismeretanyagát és technikáit.
 • Alapozza meg az egyes művészi kifejezőkészségek kialakítását.
 • Bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját.
 • Fejlessze a növendékek kreativitását.
 • Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra.
 • Ösztönözze a tanulókat a művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.
 • Törekedni kell a társművészetekkel való együttműködésre, a velük való kapcsolattartásra.
 • A világörökség részét képező egyetemes műveltség, és a nemzeti műveltség közvetítése.
 • A nevelés személyes példamutatás, jól irányított egyéni és kollektív cselekvések megszervezése is lehet.
 • Olyan oktató-nevelő munka célja olyan feltételeket teremteni, hogy iskolánk legyen a lehetőségek tárháza, ahol minden gyerek megtalálhatja a saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet.

A zeneoktatás feladatai:

 • A hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
 • Az amatőr muzsikálásra való képesség kialakítása.
 • Az iskola adjon rendszerezett ismereteket.
 • Zenei írás, olvasás megtanítása.
 • Zenei logika, formai összefüggések megismertetése.
 • A zene történeti összefüggéseinek, más művészetekkel való kapcsolatainak bemutatása.
 • Ösztönözze a tanulókat zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására.
 • A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse meg népük zenéjével.
 • A zeneiskola fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét.
 • Bontakoztassa ki a növendékek zenei fantáziáját, adjon teret kreatív megnyilatkozásaiknak, fejlessze improvizációs készségüket.
 • Fejlessze a tanulók zenei képességeit (hallás, ritmusérzék, stb.).
 • A zeneiskola szoktassa a növendékeket rendszeres, céltudatos munkára.
 • Alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon.
 • Cél, hogy a növendékek a zenei anyagot kottahűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg.
 • A zeneiskola neveljen az értékes zene szeretetére.
 • Ösztönözze tanulóit hangverseny és operalátogatásra, valamint az intézmény koncertéletének figyelemmel kísérésére.
 • A zeneiskola használja ki a lehetőségeket a közismereti iskolák zenei életének támogatására.
 • Segítse az egyházzenei életet.
 • Támogassa az amatőr zenekarok, együttesek, a családi együttmuzsikálás működését.
 • Legyen nyitott az értékes könnyűzenére.
 • Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg) külföldi zeneoktatási intézményekkel.
 • Teremtsen „szabad iskola” formájában lehetőséget a legváltozatosabb igények kielégítésére.

A képző-és iparművészeti oktatás feladatai:

 • Sajátítsák el a gyerekek a vizuális nyelv síkbeli és térbeli alapjait.
 • Legyen olyan eszköztáruk, melynek birtokában legyenek képesek saját gondolataik és érzéseik kifejezésére.
 • Szerezzék meg a mesterségbeli tudás alapelemeit.
 • A tagozaton folyó tevékenység járuljon hozzá a gyerekek természet-és emberismeretének gyarapodásához (műalkotások történeti és esztétikai elemzése).
 • Váljanak a tanulók a műalkotások értő befogadóivá.
 • Formálódjon az ízlésük, fejlődjön kritikai érzékük.
 • Az arra alkalmas tanulókat készítse fel szakirányú továbbtanulásra.
 • Ösztönözze a tanulókat rendszeres kiállítás- és múzeum-látogatásra.
 • Pályázatokon való részvétel.
 • Alkotótáborok szervezése.
 

Eseménynaptár

2018. március
H K Sze Cs P Szo V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Támogatónk

A MusicMall hangszerek és hangszerkiegészítők webáruháza, iskolánk kiemelt partnere. Növendékeink számára kiemelt kedvezményeket biztosítanak, melyet egy egyszerű regisztráció után azonnal igénybe vehetnek. Kattints ide a regisztrációhoz:

http://musicmall.hu/prestashop/login?back=my-account

A webáruház folyamatosan bővülő kínálatában minden megtalálható, ami a zenetanuláshoz szükséges. Forduljon bizalommal az áruház vevőszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:
www.musicmall.hu
info@musicmall.hu
+36-30-823-88-72

 

Alapítványi támogatás

Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

Kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-val.

Rendelkető nyilatkozat PDF formátumban letölthető itt.

Bankszámlaszám:
11720001-20206363-00000000

 

Facebook

 

Iskolánk fenntartója

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 

Partnereink

Oktatási HivatalMZMSZPesterzsébet ÖnkormányzataCsili Művelődési Központ
 
Copyright © 2015 - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
Oldalaink összeállításakor arra törekedtünk, hogy az érdeklődők - ezen belül is elsősorban jelenlegi és jövendő diákjaink, szüleik, pedagógusaink - számára minél teljesebb képet adjunk iskolánk életéről, eleget téve egyben tájékoztatási kötelezettségeinknek is. Oldalainkra mutató linkeket szívesen fogadunk és kölcsönösségi alapon magunk is elhelyezünk ilyeneket!